ಸಂಪಾರ್ಕಿಸಿ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು

ಸ್ಥಾನೀಕರಣ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

ಮೊಬೈಲ್ಸಂಖ್ಯೆ

-ಮೇಲ್

ಶ್ರೀ.ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

080-22352769

 

 

‌prs.energy@gmail.com

ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಕೆ.ಉದಯ ಕುಮಾರ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

080-22294390

080-22218930

9480815777

mdpckl@gmail.com

 

ನಿರ್ದೇಶಕರು  (ವಾಣಿಜ್ಯ)

080-22221731

080-22218930

9448365074

dcpckl@gmail.com

ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಎಸ್.ಪ್ರಸನ್ನ

ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆಗಳು)

080-22210685

080-22218930

8277889889 

addl.director2018@gmail.com

ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್‌ ಗುಡಿ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆಗಳು)

080-22107490

080-22218930

9448365063

jdppckl2018@gmail.com

ಶ್ರೀ. ಮಂಜುನಾಥ.ಬಿ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  (ವಾಣಿಜ್ಯ)

080-22107492

080-22218930

9480808348

jdcpckl2015@gmail.com

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆಗಳು)-1

080-22107489

080-22218930

9480808324

kparamesha66@gmail.com

ಶ್ರೀಮತಿ. ಆರ್. ರೇಖಾ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆಗಳು)-2

080-22107489

080-22218930

9448090394

ddp2pckl@gmail.com

ಶ್ರೀಮತಿ. ಟಿ.ಎಲ್.‌ ಪದ್ಮಲತಾ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆಗಳು)-3

080-22107490

080-22218930

9480813533

ddp_trading@yahoo.com

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 10-08-2020 12:06 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin