ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಖ್ಯೆ  ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ  ಭಾಷೆ  ಕಡತದ ಮೂಲ  ಕಡತದ ಗಾತ್ರ  
1. 2007-08 ಕನ್ನಡ ಪಿಸಿಕೆಎಲ್‌ 9.61 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2. 2008-09 ಕನ್ನಡ ಪಿಸಿಕೆಎಲ್‌ 1.67 MB ವೀಕ್ಷೀಸಿ
 3. 2009-10 ಕನ್ನಡ  ಪಿಸಿಕೆಎಲ್‌ 12.96 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 4. 2010-11 ಕನ್ನಡ  ಪಿಸಿಕೆಎಲ್‌ 12.10 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 5. 2011-12 ಕನ್ನಡ  ಪಿಸಿಕೆಎಲ್‌ 2.75 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 6. 2012-13 ಕನ್ನಡ  ಪಿಸಿಕೆಎಲ್‌ 13.20 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 7. 2013-14 ಕನ್ನಡ  ಪಿಸಿಕೆಎಲ್‌ 34.40 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 8. 2014-15 ಕನ್ನಡ  ಪಿಸಿಕೆಎಲ್‌ 12.28 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9. 2015-16 ಕನ್ನಡ ಪಿಸಿಕೆಎಲ್‌ 37.11 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10. 2016-17 ಕನ್ನಡ ಪಿಸಿಕೆಎಲ್‌ 58.13 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11. 2017-18 ಕನ್ನಡ ಪಿಸಿಕೆಎಲ್‌ 44.57 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12. 2018-19 ಕನ್ನಡ ಪಿಸಿಕೆಎಲ್‌ 0.98 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 08-01-2020 02:26 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin