ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

ಕ್ರ. ಸಂ

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೆಸರು

ವಿಳಾಸ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 

ಇ-ಮೇಲ್‌ ವಿಳಾಸ 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

1.

ಶ್ರೀ ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್‌, ಐಎಎಸ್‌

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪಿಸಿಕೆಎಲ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-560001 01660388

Prs.energy@gmail.com

080-22352769
080-22353912

2.

ಡಾ. ಎನ್.‌ ಮಂಜುಳಾ, ಐಎಎಸ್‌ 

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್‌, ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್‌ ಕಛೇರಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಿಸಿಕೆಎಲ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 07508345

md@kptcl.com

080-22244556

080-22214342

9448544274

3.

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಬಿ. ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ, ಐಎಎಸ್‌ 

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್‌ ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಿಸಿಕೆಎಲ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 69173336  md@bescom.co.in

080-22354928

4.

ಶ್ರೀ ಪವನ ಕುಮಾರ್‌ ಮಾಲಪತಿ, ಐಎಎಸ್‌

ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 249 ʼಎಫ್‌ʼ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಿಸಿಕೆಎಲ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು  07793505  

dsbr-ka@nic.in

ds3-fd@karnataka.gov.in

080-22258973 
080-22342866

5.

ಡಾ. ಹೆಚ್‌.ಎನ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ,‌ ಐಎಎಸ್‌

 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸೆಸ್ಕ್‌, @29, 80 ಅಗಲ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಿಸಿಕೆಎಲ್‌, ಮೈಸೂರು-571017 08184281  mdcescmys@gmail.com

0821-22212343 
0821-22278803

6.

ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಭಾರತಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಿಸಿಕೆಎಲ್,  ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್‌ ಕಛೇರಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009  08146718  mdpckl@gmail.com

080-22294390

7.

ಶ್ರೀ ಎನ್.‌ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ

ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು (ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ), ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್‌ ಕಛೇರಿ, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಿಸಿಕೆಎಲ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು

 07858570  faia2012.kptcl@gmail.com

080-22213181    9480813977

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-05-2020 05:11 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin